Februar 4, 2023

Teorien om flere intelligenser

Ifølge teorien om flere intelligenser, udviklet af Howard Gardner i 1983, er der otte typer intelligenser:

- Logikomatematisk intelligens kombinerer evnen til at beregne, måle, bruge logik og løse matematiske og videnskabelige problemer.

- Space intelligence tillader os at repræsentere, mentalt og i tre dimensioner, hvad der omgiver os.

- Interpersonel (eller social) intelligens giver dig mulighed for at handle og reagere med andre på en korrekt og passende måde, for at mærke forskellene og nuancerne af temperament, karakter og motivation fra dem omkring dig.

- Krops intelligens (eller kinestetisk) er evnen til at bruge ens krop til at udtrykke en ide eller følelse, at udføre en aktivitet eller at skabe.

- Verbo-lingvistisk intelligens er evnen til at tænke med ord og at udtrykke eller forstå komplekse ideer gennem sprog.

- Intrapersonal intelligens er evnen til at dechiffrere dine egne følelser, behov og ønsker.

- Den musikalske intelligens er en mulighed for at producere, sætte pris på, genkende og forstå rytmer, lyde og melodier.

- Den naturalistiske intelligens klassificerer, diskriminerer, anerkender og bruger viden om det naturlige miljø, dyr, planter eller mineraler.Mange Intelligenser (Februar 2023)